Comhghairdeachas Nóra, Hannah agus Ania!

Ba mhaith leis an bhfoireann ar fad gach rath a ghuí ar Nóra, Hannah agus Ania tar éis dóibh torthaí iontacha a bhaint amach san Ardtheist. Is cúis bróid agus mórtais iad don scoil.