Staff

Mairéad

Principal | Irish

Is as Inis Meáin, Oileáin Árann do Mhairéad agus tá sí an-bhródúil as a ceantar dúchais. D’fhreastal Mairéad ar scoil chónaithe dá meánscolaíocht agus tar éis sin chaith sí blianta ag staidéar ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sí céim BA Gaeilge & Stair amach, Máistireacht amach I dTeagasc Teangacha (An Ghaeilge), chomh maith le hArd Diploma san Oideachas. Bhain sí Ard Diplóma sa Dlí agus Oideachas amach in Óstaí na Rí, Baile Átha Cliath freisin. Ghlac Mairéad ceanasaíocht Choláiste Naomh Eoin uirthi féin I 2007 agus tá an scoil imigh ó neart go neart ó shin i leith. Tugann Mairéad go leor dá gcuid ama pearsanta ag cuir chun cinn na scoile agus an oileáin. Tá an-suim aici i gcúrsaí pobail chomh maith le bheith paisiúnta faoi spreagadh na Gaeilge ar bhun náisiúnta. Is í Mairéad Cathaoirleach Chomhlacht Forbartha Inis Meáin, comhlacht a bhunaigh sí chun todhchaí Inis Meáin a dhaingniú. Feidhmíonn sí mar Chathaoirleach ar Mheithil Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge agus tá sí mar bhall den Bhuan Coiste agus den ChoisteGnó freisin.

From Inis Meáin, Adrian Ó Coinceanainn was one of the first pupils to attend Coláiste Naomh Eoin when it opened in 2003. He subsequently did a degree in Gaeilge & Geography in NUIG, and continued his studies there with a Professional Master of Education. In 2015, Adrian was appointed vice-principal of Coláiste Naomh Eoin. He is passionate about sport, particularly Gaelic football, and he plays with Oileán Árann GAA. 

Adrian

Vice - Principal | Geography | Irish

Niall Cunniffe

Príomhoide Cúnta G1 | Staidéar foirgníochta |teicneolaíocht ábhar (adhmad) | teicneolaíocht | ossp | LCVP | Tacaíocht

Elizabeth Murphy

príomhoide Cùnta G2 | Béarla | Ealaín | Ceol

Cormac Ó Cadhain

Science | Biology | Chemistry | Careers

Emmanuel Vincon

Fraincis | Tacaíocht

Sam Potter

Máta | Tacaíocht

Vivienne Ní Fhátharta

Eacnamaíocht Bhaile | Gaeilge

Caomhán Ó Fátharta

Stáídear Gnó | Gaeilge Breis | Spórt |Tacaíocht

Edinalva Faherty

Cúntóir Riachtanas speisialta

Caroline Ní Ghiolla Ruaidh

Runaí | OSPS

Choláiste Naomh Eoin Board of Governors