Gráinne Ní Lócháin, Dalta Cónaithe ó Bhaile Átha Cliath, Bliain 6
photo-31
An imní is mó a bhí orm ná go mbeadh mé imithe as baile agus amuigh as an mbaile mór. Nuair a tháinig mé go dtí an t-oileán áfach, bhí chuile dhuine chomh fáilteach. Bhí iontas orm cé chomh suimhneach is a bhí an t-oileán chomh maith. Thosaigh mé i gColáiste Naomh Eoin sa chéad bhliain mar sin tá mé anseo anois beagnach cúig bliana. D’fhan mé le dhá clann álainn thar na cúig bliana sin. Ceann de na rudaí is fearr faoi fhreastal ar an scoil seo ná na ranga beaga mar faigheann chuile duine níos mó áird ó na múinteoirí.

Agnieszka Bogucka, Oileánach, Bliain 6 photo-27
Is dalta mé sa scoil seo ó bhog mo chlann ón bPolainn go hInis Meáin nuair a thosaigh mé an mheánscoil. Ón tús thug na múinteoirí agus na daltaí eile gach cabhair dom ó thaobh socrú isteach sa saol nua agus leis an nGaeilge. Tá áiseanna mhaithe ag an scoil le haghaidh na hábhair eolaíochta agus adhmadóireachta – ábhair a thaitníonn go mór liom. Tá mé ag súil le céim sa leighis nó rud cosúil leis a thosnú an bhliain seo chugainn agus creidim go gcuirfidh an toideachas atá mé ag fáil sa scoil seo go mór le mo saol amach anseo.

Brook Owens, Dalta Cónaithe ó Bhaile Átha Cliath, Bliain 1 photo-28
Nuair a chuala mé faoin scoil ar dtús, cheap mé go mbeadh an-chraic i gceist le rud mar sin a dhéanamh. Ansin smaoinigh mé faoi níos mó agus dúirt mé liom féin go mbeadh sé iontach, bheith in ann cónaí sa Ghaeltacht, áit chomh tábhachtach maidir le cultúr na hÉireann. Nuair a tháinig mé, bhí gach duine ar bhuail mé leo chomh gealgháireach agus cáirdiúil liom agus chuaigh sé sin go mór i bhfeidhm orm. Maidir leis na ranganna beaga, ceapaim go bhfuil mé ag déanamh i bhfad níos fearr anseo maidir leis na hábhair ná mar a bheadh mé ag dhéanamh i scoil níos mó. Tá mé chomh sásta gur tháinig mé anseo.

Róisín Ní Chonghaile, Oileánach, Bliain 6 photo-29
D’fhág mé an toileán le dul chuig meánscoil eile ar dtús mar tar éis fás suas in áit chomh hiarghualta bhí fonn orm saol na cathrach a bhlaiseadh. D’fhreastal mé ar scoil ar an mórthír le 300 dalta. Buíochas le Dia, d’athraigh mé m’intinn agus tháinig mé ar ais go dtí an scoil seo. Tá go leor buntáistí ag baint leis, ach go háirithe na ranga beaga, a chiallaíonn gur féidir le chuile dhalta níos mó páirt a ghlacadh sa rang agus mar sin níos mó a fhoghlaim. Faigheann muid níos mó áird agus cúnaimh, rud nach raibh le fáil sa scoil eile. Bhí mé níos sásta i measc mo sheanchairde chomh maith.

Diarmuid Ó Loideáin, Dalta Cónaithe ó Bhaile Átha Sluaighe, Bliain 5 photo-33
Mo chéad smaoineamh nuair a tháinig mé go dtí an toileán ná go raibh na daoine áitiúla an-cháirdiúil agus cheap mé go bhféadfainn a bheith ar mo chompórd anseo. Ag an deireadh nuair a bhí mé chun tosnú sa scoil, bhí mé an-sásta nuair a chuala mé gur mé an t-aon bhuachaill a bheadh sa 5ú bliain agus go mbeadh mé i rang le cúigear cailíní! Bhí sé an-difriúil mar ní raibh ach buachaillí amháin i mo sheanscoil.