Polsaithe

Polasaithe

Tá Polasaithe na Scoile ar fad le fáil ón scoil.  Ina measc tá na polasaithe seo leanas:

Teanga

Is í an Ghaeilge teanga na scoile agus labharfar Gaeilge sa seomra ranga, i seomra na múinteoirí agus i dtimpeallacht na scoile.  Is í an Ghaeilge teanga an oileáin agus iarrtar ar dhaltaí Gaeilge a labhairt ar an oileán agus nuair atá siad ag taisteal chuig an oileán nó ón oileán chomh maith.

Éide Scoile

Caitheann scoláirí Choláiste Naomh Eoin geansaí dearg le múinéal V agus suaitheantas na scoile, chomh maith le t-léine le cába, “polo” le suaitheantas na scoile. Caitheann cailíní agus buachaillí ar aon bríste reatha dubh le bróga íseal. Is féidir na héide scoile a cheannacht díreach ón scoil. Moltar go mbreathnódh daltaí nádúrtha i gcónaí agus ní cheadaítear ach smidiú éadrom.

Iarbhunscoil lán-Ghaelach ar Oileáin Árann