Misean

Ráiteas Misean na Scoile

Is í aidhm na scoile ná:

  • Freastal ar riachtanais oideachasúla na scoláirí ionas go mbainfidh siad na torthaí is fearr atá ar a gcumas amach.
  • Freastal ar riachtanais phearsanta na scoláirí chun féin-mhuinín, féin-mheas agus forbairt mhórálta a chothú.
  • Meas a chothú ar ár n-oidhreacht Ghaelach, an teanga Ghaelach agus ár gcultúr Gaelach.
  • Atmaisféar cairdiúil, spreagúil a chur ar fáil sa scoil.

Iarbhunscoil lán-Ghaelach ar Oileáin Árann