School info school-583

Osclaíodh Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Árainn, faoi scáth Choláiste Cholmcille agus Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe ar an 1ú Meán Fómhair 2003. Déanann Coláiste Naomh Eoin, atá imithe ó neart go neart ó shin i leith freastal ar riachtanais oideachasúla dara leibhéal an oileáin. Cuireadh tús le Cúrsa na hArdteistiméireachta don chéad uair sa Choláiste i Meán Fómhair 2006. Go dtí seo tá cúrsa aitheanta i gColáiste triú leibhéal bainte amach ag gach scoláire a chríochnaigh a gcuid oideachais dara leibhéal sa scoil seo.

Pupils school-866

Tá 32 dalta ag freastal ar an scoil don scoilbhliain 2015/2016. Is daltaí cónaithe iad leath de na daltaí agus is daltaí atá ina gcónaí lena gclann féin ar an oileán an leath eile. Tagann na daltaí cónaithe ó cheann ceann na tíre le freastal ar Choláiste Naomh Eóin agus i mbliana tá daltaí ó Bhaile Átha Chliath, Uíbh Fhailí agus Co. an Chláir ina measc.

Buildings and Facilities school-569

Tá an scoil lonnaithe i bhfoirgneamh nua a tógadh sa bhliain 2004. Tá ceithre sheomra ranga agus oifig na scoile lonnaithe anseo. Ina theannta sin tá úsáid an chistin agus an halla pobail ag an scoil chomh maith le saotharlann a hathchóiríodh sa bhliain 2008 ar chostas €100,000. Tá seomra álainn nua réamhchóirithe lonnaithe le h-ais na scoile agus is anseo a mhúintear na ranganna Adhmadóireachta, Líníochta agus Foirgneolaíochta. Tá úsáid an pháirc peile áitiúil ag an scoil chomh maith le cúirt leadóige marcáilte. Tá seomra nua ríomhairí agus ceangal leis an gcóras leathanbhanda do scoileanna againn chomh maith.

Gníomhaíochtaí Oideachasúla school-148

Chomh maith le cóimheas múinteoirí agus daltaí den scoth, tugann na uimhreacha beaga deis do chuile dhalta páirt a ghlacadh i go leor gníomhaíochtaí a chuireann lena gcuid scileanna sna hábhair scoile. Cuirtear isteach ar go leor comórtais náisiúnta agus réigiúnda ar nós Comórtas an Eolaí Óg, díospóireachtaí, agus comórtais scríbhneoireachta as Gaeilge agus Béarla.

Sa 5ú bhliain, déanann chuile dhalta coicís taithí oibre i dhá ionad oibre difriúil. Chomh maith leis seo, eagraítear turasanna scoile go dtí Laethanta Oscailte na nOllscoileanna chun cabhrú leis na daltaí cinneadh a dhéanamh faoin todhchaí. Bíonn turasanna oibre ar nós turas go dtí an Bhoirinn chun tionscnamh tíreolaíochta a chur i gcrích agus turasanna gníomhaíochtaí aclaíochta ar nós drapadóireacht a dhéanamh ar Chruach Phádraig.

Gníomhaíochtaí Seach-churaclaim

Staidéar Faoi Mhaoirseoireacht

Cuirtear staidéar faoi mhaoirseoireacht ar fáil tar éis na scoile i rith na seachtaine ó 4:15in-6:15in.

Drámaíocht

Rang Drámaíochta sa tráthnóna agus cur i láthair bliaintúil

Spórt

Ranganna Spórt sa tráthnóna, rith, circuits agus peil san áireamh