Faoin Oileángoogle-map

Tá Inis Meáin ar cheann de thrí Oileáin Árann, suite i gCuan na
Gaillimhe amach ó chósta thiar na hÉireann. Thar aon oileán eile, tá Inis Meáin caomhnaithe ag am agus ag traidisiún agus áirítear é ar cheann de na ceantair is saibhre cultúr agus oidhreachta sa tír. Maireann traidisiún ársa agus módh maireachtála nua aimseartha taobh le taobh ar an oileán álainn seo agus is tré Ghaeilge shaibhir dhúchasach a tharlaíonn an chumarsáid laethúil. Úsáideann an scoil a suíomh ionspráideach chun cur lena soláthar oideachais.

Tá daonra 160 ag Inis Meáin, agus tá méadú tagtha ar an líon daoine óga atá ag teacht le hathlonnú ann le cúpla bliain anuas, rud a thugann dóchas do phobal an oileáin maidir leis an todhchaí. Tá an bhunscoil agus an meánscoil mar chuid lárnach den phobal beag agus cabhraíonn siad go mór leis an bpobal a chothú. Déanann siad é seo trí oideachas den scoth a sholáthar do ghasúir an oileáin, tré daltaí a mhealladh chuig an oileán, agus tré fhostaíocht luachmhar a sholáthar.

picture_517I measc na n-áiseanna eile ar an oileán tá ionad sláinte le banaltra lánaimseartha, dochtúir a thagann trí huaire sa tseachtain, siopa grósaeireachta, oifig an phoist, séipéal stairiúil, monarchan cniotála a dhéanann easpórtáil timpeall an domhain agus teach tábhairne. Tá óstán beag, bialann agus teach lóistín atá aitheanta go hidirnáisiúnta, agus roinnt mhaith B&B agus bialanna a úsáideann bia den scoth ón oileán ar Inis Meáin freisin a bhíonn oscailte go séasúrach .