Príomhoide

Mairéad Ní Fhátharta
Príomhoide

Seoladh:
Coláiste Naomh Eoin,
Inis Meáin,
Oileáin Árann,
Co. na Gaillimhe.

Fón/Faics: (099) 73991/087 7775567

Ríomhphost: eolas.cne@​gretb.ie

www.coláistenaomheoin.ie