Bainistíocht

Bord Bainistíochta na Scoile

Coláiste Cholmcille/Coláiste Naomh Eoin

Ionadaithe ó Choiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe:

An Comh. Seán Ó Tuairisg

Seosamh Ó Laoi

Liam Mac Donncha

Peadar Ó Céidigh

Ionadaithe na dTuismitheoirí:

Seosaimhín Mhic Ghiolla Choinnigh

Séamus Mac an Rí

(Folúntas do Thuismitheoir ó Choláiste Naomh Eoin )

Ionadaithe na Múinteoirí:

Máirín Nic an Iomaire

Peadar Ó Sé

Ionadaí ó Choláiste Naomh Eoin:

Mairéad Ní Fhátharta

Rúnaí an Bhoird:

Gearóid Ó Dubhlaoich

Iarbhunscoil lán-Ghaelach ar Oileáin Árann